Offisersbladet nr 1-2017

Klikk for å bla i denne utgaven

Bla og les her
Last ned som PDF her
• 20.02.17 • Les saken

(0) Trackbacks

Offisersbladet nr 7-2016

Klikk for å bla i denne utgaven

Bla og les her
Last ned som PDF her
• 09.12.16 • Les saken

(0) Trackbacks

Offisersbladet nr 6-2016
Offisersbladet nr 5-2016
Offisersbladet nr 4-2016
Offisersbladet nr 3-2016
Offisersbladet nr 2-2016
Offisersbladet nr 1-2016
Offisersbladet nr 7-2015
Offisersbladet nr 6-2015
Offisersbladet nr 5-2015
Offisersbladet nr 4-2015
Offisersbladet nr 3-2015
Offisersbladet nr 2-2015
Offisersbladet nr 1-2015
Offisersbladet nr 7-2014
Offisersbladet nr 6-2014
Offisersbladet nr 5-2014
Offisersbladet nr 4-2014
Offisersbladet nr 3-2014
Offisersbladet nr 2-2014
Offisersbladet nr 1-2014
Offisersbladet nr 7-2013
Offisersbladet nr 6-2013
Offisersbladet nr 5-2013
Offisersbladet nr 4-2013
Offisersbladet nr 3-2013
Offisersbladet nr 2-2013
Offisersbladet nr 1-2013
Offisersbladet nr 7-2012
Offisersbladet nr 6-2012
Offisersbladet nr 5-2012
Offisersbladet nr 4-2012
Offisersbladet nr 3-2012
Offisersbladet nr 2-2012
Offisersbladet nr 1-2012
Offisersbladet nr 7-2011
Offisersbladet nr 6-2011
Offisersbladet nr 5-2011
Offisersbladet nr 4-2011
Offisersbladet nr 3-2011
Offisersbladet nr 2-2011
Offisersbladet nr 1-2011
Offisersbladet nr 7-2010
Offisersbladet nr 6-2010
Offisersbladet nr 5-2010
Offisersbladet nr 4-2010
Offisersbladet nr 3-2010
Offisersbladet nr 2-2010
Offisersbladet nr 1-2010
Offisersbladet nr 7-2009
Offisersbladet nr 6-2009
Offisersbladet nr 5-2009
Offisersbladet nr 4-2009
Offisersbladet nr 3-2009
Offisersbladet nr 2-2009
Offisersbladet nr 1-2009
Offisersbladet nr 7-2008
Offisersbladet nr 6-2008
Offisersbladet nr 5-2008
Offisersbladet nr 4-2008
Offisersbladet nr 3-2008
Offisersbladet nr 2-2008
Offisersbladet nr 1 -2008
Offisersbladet nr 7 -2007
Offisersbladet nr 6 -2007
Offisersbladet nr 5 -2007
Offisersbladet nr 4 -2007
Offisersbladet nr 3 -2007
Offisersbladet nr 2 -2007
Offisersbladet nr 1 -2007
Offisersbladet nr 7 -2006
Offisersbladet nr 6 -2006
Offisersbladet nr 5 -2006
Offisersbladet nr 4 -2006
Offisersbladet nr 3 -2006
Offisersbladet nr 2 -2006
Offisersbladet nr 1 -2006
Offisersbladet nr 7 -2005
Offisersbladet nr 6 -2005
Offisersbladet nr 5 -2005
Offisersbladet nr 4 -2005
Offisersbladet nr 3 -2005
Offisersbladet nr 2 -2005
Offisersbladet nr 1 -2005

Offisersbladet nr 2-2017

Klikk for å bla i denne utgaven

Bla og les her
Last ned som PDF her

ARTIKLER:

Storøvelsen Joint Viking 2017 6
Fra sersjant til generalløytnant/sjef Forsvarsstaben 10
Utdanningsreformen 16
Landmaktens vei er belagt med… 22
Vårkonferanse i Roma 23
Tok seg fram ved hjelp av HV-kjentmenn 42
HV har stor tro på spesialistordningen 44
Mer fokus på sikkerhet og klarering 48
Et 5. generasjons luftforsvar 50
Forsvarssjefens årstale 54
betydelig prisredusjon i ny F-35 avtale 56
Massiv russisk militæroppbygging i Ukraina 60
Inn i krigssonen ved Donetsk 62
Sjøheimevernet 64
44 Internasjonale nyheter 66


FASTE SAKER:
Redaktøren: 3
BFO leder: Den viktigste ressursen 24
Giv akt! 25
Hva skjer? 26
KAFO&BESO 33
BFOs sekretariat 34
Pensjon – spørsmål og svar 36
Litt av hvert 38
Kjekt å ha! 53
Tilbakeblikk 57
Leserinnlegg 58
Internasjonale nyheter 66

• 18.04.17   • Alle utgaver

(0) Trackbacks